Kratki pregled tehnologija koje koristimo:

     HTML je kratica za HyperText Markup Language, što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Hipertekst dokument stvara se pomoću HTML jezika. HTML jezikom oblikuje se sadržaj i stvaraju se hiperveze hipertext dokumenta. HTML je jednostavan za uporabu i lako se uči, što je jedan od razloga njegove opće prihvaćenosti i popularnosti. Svoju raširenost zahvaljuje jednostavnosti i tome što je od početka bio zamišljen kao besplatan i tako dostupan svima. Prikaz hipertekst dokumenta omogućuje web preglednik. Temeljna zadaća HTML jezika jest uputiti web preglednik kako prikazati hipertext dokument. Pri tome se nastoji da taj dokument izgleda jednako bez obzira o kojemu je web pregledniku, računalu i operacijskom sustavu riječ. HTML nije programski jezik niti su ljudi koji ga koriste programeri. Njime ne možemo izvršiti nikakvu zadaću, pa čak ni najjednostavniju operaciju zbrajanja ili oduzimanja dvaju cijelih brojeva. On služi samo za opis naših hipertekstualnih dokumenata. Html datoteke su zapravo obične tekstualne datoteke, eksenzija im je .html ili .htm. Osnovni građevni element svake stranice su znakovi (tags) koji opisuju kako će se nešto prikazati u web pregledniku. Povezice unutar HTML dokumenata povezuju dokumente u uređenu hijerarhijsku strukturu i time određuju način na koji posjetitelj doživljava sadržaj stranica.

JavaScript
je kompaktan i objektno baziran skriptni jezik za razvoj klijent-server Internet aplikacija. Programski kod upisuje se direktno u HTML stranicu i omogućuje nam izradu dinamičnih web stranica.
jQuery je jedna od najpopularnijih JavaScript biblioteka, koja je u relativno kratkom roku postala jako popularna zbog lakog korištenja i malog zauzeća resursa na računalu. Više o razlozima i izboru baš jQuery biblioteke možete pročitati u tekstu JavaScript biblioteke, a u ovom tekstu ću malo detaljnije opisati kako i početnici mogu koristiti jQuery na svojim stranicama.
   CSS je kratica od Cascading Style Sheets. Riječ je o takozvanom stilskom jeziku, koji nam služi za oblikovanje i prezentaciju, odnosno opis dokumenta napisanog u HTML programskom jeziku. Prvenstvena namjena CSS-a je, uvjetno rečeno, "rasterećenje" HTML-a od definiranja potrebe prikazivanja sadržaja. Konkretno, pomoću CSS stilskog jezika definiramo izgled i raspored web stranice. Dakle, pomoću CSS-a možemo definirati, između ostalog, izgled i veličinu boje slova (font),  izgled, definiciju i sve ostale elemente sadržaja, koji je napisan u HTML ili nekom drugom programskom jeziku.

 ASP.NET je Microsoftova tehnologija za razvoj Web stranica. ASP.NET je Web framework ili dio .NET frameworka. ASP.NET je “naslijednik” Microsoftove stare tehnologije za razvoj Web stranica. Ista je nosila ime ASP (Active Server Pages),  pored PHP-a, ASP je bila jako korištena tehnologija, ali sa današnjeg aspekta – ASP.NET-a –  ASP je bio veoma nezahvalan jezik  za  programiranje. ASP.NET-ovu logiku možemo kodirati u C#-u ili VB.NET-u.
Zašto ASP.NET?
Neki od  razloga :  odličan IDE – Visual Web Developer. Sve  je  što nam treba  za  razvoj naših Web aplikacija. Možemo kodirati logiku u više jezika, što je veoma korisno, čak se  može  nadograditi da  radite  i u PHP koji ima specifičnu sintaksu C-u  . Kod ASP.NET-a je sve dosta jednostavno ,  ukoliko znate C#, sve što trebate je pohvatati, relativno jednostavnu, sintaksu ASP.NET-a. Radom  u ASP. su vam  dostupne  mnoge  stvari od Microsoft-a.


BZP.hr